Doradztwo w zakresie transportu
materiałów niebezpiecznych
Karta charakterystyki | List przewozowy | Instrukcja dla kierowcy | Etykiety | Sprawozdanie roczne | Kontakt






SPRAWOZDANIE ROCZNE

Szanowni Państwo, sporządzanie Rocznego Sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa/firmy w zakresie transportu/załadunku/rozładunku materiałów niebezpiecznych jest podstawową nasza usługą jaką oferujemy Państwu. Nasi Doradcy DGSA gwarantują Państwu najwyższą jakość świadczonych usług. Dzięki naszemu doświadczeniu oferujemy Państwu dodatkowe usługi, naszym zdaniem nierozerwalnie związanym z naszą pracą: sporządzanie Kart Charakterystyki, Instrukcji dla Kierowcy, Etykiet i Listów (Dokumentów) przewozowych.

Zapraszamy do współpracy.
 Przydatne linki
  • Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
  • Ministerstwo Infrastruktury
  • Mapa Europy
  • Design by TwojeCentrum.pl - © MAREA - Edyta Kociuba