Doradztwo w zakresie transportu
materiałów niebezpiecznych
Karta charakterystyki | List przewozowy | Instrukcja dla kierowcy | Etykiety | Sprawozdanie roczne | Kontakt


LIST PRZEWOZOWY

List Przewozowy często też nazywany Dokumentem Przewozowym jest niezbędną informacją mówiącą o rodzaju niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą substancja chemiczna i o wielkości (masa lub objętość) transportowanego materiału niebezpiecznego.
Jak zapewne większość z Państwa już wie, pod pewnymi rygorami część substancji chemicznych może być całkowicie lub częściowo wyłączona z przepisów dotyczących materiałów niebezpiecznych. Nasze doświadczenie i wiedza pozwala w pełni opracować na Państwa użytek wydajny system umożliwiający bezkolizyjne tworzenie Listów Przewozowych pod bieżące potrzeby.
Właściwe sporządzenie takich dokumentów jest tym ważniejsze, że pozwala uniknąć ewentualnych kar pieniężnych nakładanych głównie przez Inspekcję Transportu Drogowego z powodu braku Listu Przewozowego lub jego niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Nie mniej naszym nadrzędnym celem jest prowadzenie stałego nadzoru nad Państwa dokumentacją i uzupełnianie jej na bieżąco w przypadku zmiany przepisów prawnych. Działaniami "minimum" z naszej strony jest przekazanie informacji o konieczności dokonania odpowiednich zmian w Państwa dokumentacji firmowej w chwili gdy taki wymóg się pojawia lub o zagrożeniach jakie w danym momencie mogą się pojawić z uwagi na prowadzoną przez Państwa działalność.

Na dzień dzisiejszy List Przewozowy musi być zgodny z przepisami ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z 28 października 2002 r. (Dz.U. Nr 199, poz 1671) i z ADR 2003 wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 207, poz.2013 z 2003 r.).

Nasi wykwalifikowani doradcy DGSA zapraszają Państwa do współpracy.

 Przydatne linki
  • Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
  • Ministerstwo Infrastruktury
  • Mapa Europy
  • Design by TwojeCentrum.pl - © MAREA - Edyta Kociuba