Doradztwo w zakresie transportu
materiałów niebezpiecznych
Karta charakterystyki | List przewozowy | Instrukcja dla kierowcy | Etykiety | Sprawozdanie roczne | Kontakt


INSTRUKCJA DLA KIEROWCY

Szanowni Państwo, "Instrukcja dla Kierowcy" jest zbiorem podstawowych danych bezpieczeństwa, opracowanych dla każdej substancji i preparatu niebezpiecznego w formie skróconej. Standardowo Instrukcja może być opracowana przez każdego z Państwa samodzielnie a podstawą do jej opracowania są informacje zawarte w Karcie Charakterystyki. Pamiętać jednak należy o zachowaniu formy Instrukcji tak by była zgodna z obowiązującymi wytycznymi i przepisami. Praktyką przyjęta przez firmę MAREA jest wykonanie Instrukcji gratisowo przy okazji świadczenia usług przez naszych Doradców DGSA.

Zapraszamy do współpracy.
 Przydatne linki
  • Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
  • Ministerstwo Infrastruktury
  • Mapa Europy
  • Design by TwojeCentrum.pl - © MAREA - Edyta Kociuba