Doradztwo w zakresie transportu
materiałów niebezpiecznych
Karta charakterystyki | List przewozowy | Instrukcja dla kierowcy | Etykiety | Sprawozdanie roczne | Kontakt


          Szanowni Państwo, firma Marea świadczy kompleksowe usługi związane z obrotem materiałami niebezpiecznymi. Wszystkie czynności dotyczące tego obrotu wiążą się z koniecznością podjęcia szeregu działań dostosowawczych do skomplikowanych przepisów i regulacji prawnych związanych z pracownikami, preparatami i substancjami chemicznymi, ochroną środowiska oraz funkcjonowaniem środków transportu. Jest to szczególnie ważne dla polskich firm w chwili gdy stajemy się członkiem Unii Europejskiej.
W tym celu niezbędna może okazać się pomoc specjalisty - Doradcy ds. Bezpieczeństwa. Zgodnie z przyjętą w Polsce ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dn. 28.X.2002, wymóg wyznaczenia doradcy DGSA przez firmy związane z taką działalnością (przewóz, rozładunek, załadunek, pakowanie), obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku. Zważywszy na fakt, że od 1 stycznia 2004 roku obowiązują znowelizowane przepisy ADR (potocznie zwane ADR 2003) zawarte w Dz. U. Nr 207, poz. 2013 z 2003r. - podjęcie współpracy z doradcą DGSA (Dangerous Goods Safety Adviser) po prostu obniża koszty funkcjonowania firmy. W tym miejscu prosimy Państwa o zarejestrowanie się na naszym portalu i zapoznanie się z naszą ofertą handlową.

         Głównym zadaniem doradcy DGSA jest wprowadzenie procedur nadzorujących czynności związane z przygotowaniem, magazynowaniem, nadaniem i przewozem materiałów niebezpiecznych oraz śledzenie zgodności tych działań z wymaganiami określonymi w umowie ADR i ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Doradca DGSA raz do roku przygotowuje sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa w zakresie rozładunku, załadunku i przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Dodatkowo, w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń , przygotowuje sprawozdania powypadkowe.
Takie sprawozdania powinny być przechowywane przez 5 lat i być udostępniane odpowiednim organom państwowym na ich żądanie.

Doradca DGSA w swojej pracy na co dzień spotyka się z licznymi zazębiającymi się z jego pracą tematami, z tego też powodu Firma Marea oferuje Państwu rozszerzoną paletę usług:
  • sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności w zakresie towarów niebezpiecznych
  • instrukcji dla kierowcy
  • dokumentów przewozowych
  • kart charakterystyki substancji chemicznej/preparatu chemicznego
  • etykiet
Tak liczna propozycja usług z naszej strony powiązana z obsługą na zasadach stałej umowy i możliwość obsługi Państwa firmy on-line, pozwala maksymalnie obniżyć koszty funkcjonowania a nade wszystko daje pewność rzetelności w wykonywanej pracy i gwarancję zachowania dyskrecji.

Jeśli macie Państwo do nas pytania to prosimy kierować je na adres dgsa@marea.pl lub biuro@marea.pl odpowiemy na Wasze zapytania.

Życząc Państwu sukcesów w zintegrowanej Unii Europejskiej zapraszamy do współpracy z naszą firmą

Zespół Marea

 Przydatne linki
  • Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
  • Ministerstwo Infrastruktury
  • Mapa Europy
  • Design by TwojeCentrum.pl - © MAREA - Edyta Kociuba